Produkcja stali w Polsce dawniej i obecnie

Polska należy do grona jednych z największych producentów stali na świecie. Dzięki licznym inwestycjom w modernizację hut, z roku na rok wzrasta ilość stalowych wyrobów (profile, blachy, rury, pręty). Jednak warto pamiętać, że droga do obecnego sukcesu nie zawsze była prosta. Sprawdź, jak wyglądała produkcja stali w Polsce dawniej, a jak prezentuje się obecnie!

Produkcja stali w Polsce

W latach 1920-1950 średnia roczna produkcja stali w Polsce wynosiła 1,2 mln ton. Dopiero odbudowa kraju po II wojnie światowej była impulsem do znacznego wzrostu produkcji hutniczej. I tak w 1954 roku uruchomiono hutę w Krakowie (obecnie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie), która w 1978 r. produkowała 6,5 mln ton stali rocznie. W 1950 r. produkowano około 2,5 mln ton, lecz co roku przeciętnie wzrastała o 7%, co pozwoliło już w 1975 roku osiągnąć wartość 15 mln ton stali. Drugim przełomowym momentem było wybudowanie huty w Zagłębiu Dąbrowskim, która od 1976 roku zaczęła wytop stali. Przez kolejne dziesięć lat, aż do transformacji ustrojowej, produkcja stali utrzymywała się na wysokim poziomie -ponad 15 mln ton. Następnie w latach osiemdziesiątych zaczęto likwidować stare i nieefektywne piece martenowskie. Zastąpiono je nowoczesnymi piecami elektrycznymi, które stosowano do wtórnego przetwórstwa stali w hucie w Ostrowcu i Zawierciu. Z kolei w latach dziewięćdziesiątych produkcja stali nieco się obniżyła i wyniosła 13,6 mln ton.

Powodem obniżenia ilości produkowanej stali stała się transformacja ustroju, która wymusiła przeprowadzenie wielu, bardzo drogich inwestycji. Cały proces przebudowy zakładów hutniczych zakończył się w 2006 roku. W konsekwencji Polska mogła w tym czasie produkować ponad dziesięć milionów ton stali. Dzięki nowoczesnej technologii zaczęła konkurować z innymi europejskimi producentami. Jednak wciąż pojawiające się wymogi i przepisy (głównie UE) stały się powodem nowych inwestycji. Szacuje się, że ich koszt w latach 2004-2013 wyniósł ponad 10 mld zł. Według najnowszych danych produkcja stali w Polsce ciągle wzrasta. Od czterech lat zauważa się zwiększenie produkcji wyrobów stalowych, które wykorzystywane są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Z tego powodu nasz kraj znajduje się w pierwszej dwudziestce największych producentów stali na świecie. Możemy także pochwalić się piątym miejscem w Unii Europejskiej, uprzedzają nas tylko takiej państwa, jak Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy. Ponadto specjaliści prognozują, że w kolejnych latach produkcja oraz zapotrzebowanie na stal będzie stopniowo rosnąć.

Modernizacja polskich hut

Zwiększenie produkcji stali stało się możliwe, dzięki modernizacji polskich hut. W 2016 roku przeprowadzono generalny remont wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, który obecnie posiada najbardziej nowoczesny i wydajny układ chłodzenia w całej Europie oraz nowoczesne rozwiązania pozwalające znacząco ograniczyć zanieczyszczenia powietrza. Inną inwestycją jest także ulepszenie elektrociepłowni znajdującej się w krakowskim oddziale Tameh Polska. Huta w Zawierciu również otrzymała nowy piec, dzięki któremu zakład osiągnął zadowalające wyniki ekonomiczne. W działających na terenie Polski hutach przeprowadzono wiele bardzo kosztownych inwestycji. Wprowadzenie różnorodnych technologii stalowych sprawiło, że staliśmy się niebezpieczną konkurencją na międzynarodowym rynku.

Przez wiele lat, ilość produkowanej w Polsce stali raz była bardzo wysoka a innym razem niska. Wpływ na to miały różne czynniki, jednak mimo często niesprzyjających okoliczności udało się nam stworzyć wyspecjalizowane huty. Dzięki nim staliśmy się ważnymi, globalnymi dostarczycielami stali.